TÉRMINOS E CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA


OBXECTO E GENERALIDADES

As presentes Condicións Xerais de Uso, Condicións de Venda e Política de Privacidad regulan o uso do sitio Web www.namaskar.é (en diante "o Sitio Web"), da que FUNDACIÓN GALICIA VERDE (de agora en diante A EMPRESA) con CIF. G36897031 e domicilio en Antiga Casa Escola de Leboso, 36556 Forcarei, é titular.

A través dos seus sitios www.fundaciongaliciaverde.org, e www.namaskar.es, a EMPRESA proporciona información achega dos seus produtos e ofrece a posibilidade da súa adquisición. Debido ao contido e a finalidade do Sitio Web, as persoas que queiran beneficiarse dos seus servizos deben contar coa condición de "Cliente", a cal adquire completando o formulario de rexistro e seguindo os pasos que A EMPRESA posteriormente comunica a través de email. A condición de Cliente supón a adhesión ás Condicións de Uso a versión publicada no momento en que se acceda ao Sitio Web.

En calquera caso, existen páxinas do Sitio Web accesibles a persoas físicas ou xurídicas que non cheguen a rexistrarse nin inicien unha compra de produto (en diante, "Usuarios"). Neste sentido, os Usuarios que accedan a estas partes do Sitio Web aceptan quedar sometidos aos términos e condicións recollidos nestas Condicións Xerais, na medida que iso lles poida ser de aplicación.

A EMPRESA quere facer saber aos seus Clientes e Usuarios que se dirixe exclusivamente a un público maior de 18 anos e que o territorio no que acepta e distribúe pedidos é o comprendido por Península e Baleares (En diante, o "Territorio"). A EMPRESA non realiza envíos de pedidos ao estranxeiro nin, polo momento, ás Illas Canarias, Ceuta e Melilla. Si un usuario estivese interesado en recibir algún artigo fose do territorio de Peninsula e Baleares debería contactar coa EMPRESA a través do formulario ou enviando un correo a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. e estudariamos a súa solicitude e informariámoslle respecto diso.

CONTACTO: Para calquera tipo de dúbida, consulta ou suxestión, pode enviarnos os seus comentarios por email a: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

PREZOS

Todos os prezos dos produtos que se indican a través da páxina web inclúen o IVA e os demais impostos que puidese corresponder.

PAGO

O Cliente comprométese a pagar no momento que realiza o pedido.

O ticket ou comprobante de compra que corresponde ao pedido de compra estará dispoñible e poderase visualizar en www.fundacongaliciaverde.org na sección "A miña conta", "Pedidos".

O Cliente deberá abonar o importe correspondente ao seu pedido mediante pago a través de tarxeta de crédito ou de débito (Visa, Mastercard, Visa Electrón e/ou outras tarxetas análogas), transferencia ou ingreso en conta en oficina de Abanca Forcarei. A tarxeta coa que se faga o pago deberá ter como entidade financeira emisora a un banco ou caixa de aforros español. O pago con tarxeta realízase coas súas protocolos de seguridade.

O Cliente deberá notificar á EMPRESA calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para as compras, mediante email ou vía telefónica, no menor prazo de tempo posible para que A EMPRESA poida realizar as xestións oportunas.

SEGURIDADE

A EMPRESA conta coas máximas medidas de seguridade comercialmente dispoñibles no sector. Ademais, o proceso de pago funciona sobre un servidor seguro utilizando o protocolo SSL (Secure Socket Layer). O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información transmítese cifrada mediante algoritmos de 128 bits, que aseguran que só sexa inteligible para o ordenador do Cliente e o do Sitio Web. Desta forma, ao utilizar o protocolo SSL garántese:

- Que o Cliente está comunicando os seus datos ao centro servidor da EMPRESA e non a calquera outro que intentase facerse pasar por este.

- Que entre o Cliente e o centro servidor da EMPRESA os datos transmítense cifrados, evitando a súa posible lectura ou manipulación por terceiros.

VERISIGN, A EMPRESA MÁIS IMPORTANTE DO MUNDO EN EMISIÓN DE CERTIFICADOS SSL, GARANTE O CIFRADO DOS DATOS EN REDSYS.

Temos razóns para que confíes en nós porque a seguridade nos pagos dos nosos produtos é nosa principal preocupación.

En FUNDACIÓN GALICIA VERDE a entrada de datos delicados de tarxetas, contas bancarias etc.. realízanse a través de dúas empresas consolidadas con estándares de seguridade moi elevados, como son Abanca e Pay Pal.

Tamén contamos coa seguridade que ofrecen os sistemas Verified by VISA e MasterCard SecureCode. Dous sistemas avanzados que aseguran a túa tranquilidade nas túas transacciones online.

Tarxetas de crédito:

Visa, MasterCard, American Expres, son algunhas das marcas de tarxetas de crédito que aceptamos en FUNDACION GALICIA VERDE. O pago realízase de xeito seguro nos servidores de Abanca e non se garda ningún dato de tarxeta nin números nin ningún tipo de rexistro do teu pago. Únicamente os teus datos persoais que son necesarios para realizar o envío do pedido.

Transferencia Bancaria

podes facernos o ingreso na seguinte conta: Fundación Galicia Verde ÍAN É91 2080 0505 8630 4000 2416

Indica o teu nome e o número de pedido no concepto. Unha vez confirmado o pago (aproximadamente 2 días) enviarémosche o paquete polo método de envío seleccionado.

PayPal

Dispoñas ou non dispoñas dunha conta en PayPal, podes pagar cómodamente e moi seguro a través deste banco proveedor, un dos máis usados para compras online.

FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS

Unha vez formalizado o pedido, é dicir, coa aceptación das Condicións de Uso e a confirmación do proceso de compra, A EMPRESA enviará sempre un email ao CLIENTE confirmando os detalles da compra realizada.

CANCELACIÓN DE PEDIDOS

A EMPRESA aceptará cancelaciones de pedidos cando se soliciten antes do envío do mesmo. Para realizar a cancelación debes solicitalo mediante o formulario "Atención ao cliente" ou enviando un e-mail a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

PRAZOS, LUGAR DE ENTREGA E EXTRAVÍOS

I. Entrega do produto

A EMPRESA comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección que o Cliente sinale no formulario de pedido, e que en todo caso deberá estar comprendida dentro do Territorio. Co fin de optimizar a entrega, agradecemos ao Cliente que indique unha dirección na cal o pedido poida ser entregado dentro do horario laboral habitual.

A EMPRESA non será responsable polos erros causados na entrega cando a dirección de entrega introducida polo Cliente no formulario de pedido non se axuste á realidade ou sexan omitidos.

II. Prazo de Entrega

Os envíos realizarémolos a través dunha empresa de mensajería ou a través de correos. O pedido realizado por vostede seralle entregado nun prazo máximo de 10 días laborables desde que lle fixemos a confirmación do pedido. Aínda que o prazo de entrega habitual da EMPRESA adoita oscilar entre os 2 e os 5 días, desde a finalización do pedido.

Estes prazos son medios, e xa que logo unha estimación. Por iso, é posible que varíen por razóns logísticas ou de forza maior. En casos de atrasos nas entregas, A EMPRESA informará aos seus clientes en canto teña coñecemento deles.

Cada entrega considérase efectuada a partir do momento no cal a empresa de transportes ou Correos pon o produto a disposición do Cliente, que se materializa a través do sistema de control utilizado pola compañía de transportes ou a través dos códigos de seguimiento de Correos.

No caso de atrasos na entrega dos pedidos imputables á EMPRESA, o Cliente poderá anular o seu pedido de acordo co procedemento descrito no Apartado "11. Devolución". Non se considerarán atrasos na entrega aqueles casos nos que o pedido sexa posto a disposición do Cliente por parte da compañía de transporte dentro do prazo acordado e non poida ser entregado por causa achacable ao Cliente.

Para España (península) o envío sera gratuito a partir dun pedido mínimo de 50 euros. Para outros lugares consultar a través de www.namaskar.es. Unha vez que o pedido salga dos nosos almacéns, enviaráselle un e-mail notificándolle que o seu pedido foi aceptado e está sendo enviado.

Por motivos de seguridade, A EMPRESA non enviará ningún pedido a apartados de correos nin bases militares, nin aceptará ningún pedido cando non sexa posible identificar ao destinatario do pedido e a súa dirección.

III. Datos de Entrega, Entregas non realizadas e Extravío

Si no momento da entrega o Cliente atópase ausente, o transportista ou a empresa de Correos deixarán un comprobante indicando como proceder para concertar unha nova entrega. A EMPRESA contrata, como parte do servizo de entrega, a realización dunha serie de accións de seguimiento, encamiñadas a garantir que a entrega prodúcese.

Si pasados 7 días hábiles trala saída a reparto do pedido non se concertou a entrega, o Cliente deberá poñerse en contacto coa EMPRESA. No caso de que o Cliente non proceda así, pasados 10 días hábiles desde a saída a reparto do pedido este será devolto aos nosos almacéns e o Cliente deberá facerse cargo dos gastos de envío e de retorno a orixe da mercancía, así como dos posibles gastos de xestión asociados.

Si o motivo polo que non se puido realizar a entrega é o extravío do paquete, a EMPRESA iniciará unha investigación. Nestes casos, os prazos da nosa resposta adoita oscilar entre unha e tres semanas.

IV. Dilixencia na entrega

O Cliente deberá comprobar o bo estado do paquete ante o mensajero (transportista ou cartero) que, por conta da EMPRESA, realice a entrega do produto solicitado, indicando no albarán de entrega calquera anomalía que puidese detectar no embalaje. Si, posteriormente, unha vez revisado o produto, o Cliente detectase calquera incidencia como golpe, rotura, indicios de ser aberto ou calquera desperfecto causado neste polo envío, este comprométese a comunicalo á EMPRESA vía email no menor prazo de tempo posible, antes das seguintes 24 horas desde a entrega. A partir dese momento non se atenderán incidencias por ese tipo.

DEVOLUCIÓN

I. Procedemento de devolución

Todos os produtos comprados na EMPRESA poderán ser devoltos e reembolsados, sempre que o Cliente comunique á EMPRESA a súa intención de devolver o/os produto/s adquirido/s dentro dun prazo máximo de 7 días naturais contados desde a data de entrega e que se cumpran o resto das condicións establecidas neste apartado.

A EMPRESA só aceptará devoluciones que cumpran os seguintes requisitos:

O produto debe estar no mesmo estado en que se entregou e deberá conservar o seu embalaje e etiquetado orixinal.
O envío debe facerse usando a mesma caixa en que foi recibido para protexer o produto. Para o suposto que non poida facerse coa caixa coa que se entregou, o Cliente deberá devolvelo nunha caixa protectora co fin de que o produto chegue ao almacén da EMPRESA coas máximas garantías posibles.
Debe incluírse unha copia do albarán de entrega dentro do paquete, onde ademais márquense os produtos devoltos e o motivo da devolución.
Co obxectivo de facilitar aos Clientes o proceso de devolución e poder facer un correcto seguimiento da mesma, A EMPRESA establece como único procedemento de devolución o establecido pola EMPRESA. Si o motivo da devolución é imputable á EMPRESA (o produto é defectuoso, non é o que ti pediras, etc.), o importe da devolución será reembolsado. Si o motivo é outro (os produtos servíronse correctamente pero non son do teu agrado), o custo dos gastos de devolución serán a cargo do cliente.

Para proceder cunha devolución, débense seguir os seguintes pasos:

Informar antes de 7 días naturais desde a súa recepción que o produto quere ser devolto. A información poderá realizarse via correo a info@namaskar.é ou mediante o formulario de atención ao cliente.
A EMPRESA informará ao cliente da dirección á que debe enviar o produto.
O cliente debe envialo mediante unha empresa de mensajería da súa elección. A devolución debe pagala o cliente.
Informar da empresa de mensajería utilizada, data e hora da devolución.
II. Reembolsos ao CLIENTE

A devolución dos produtos dará lugar a un reembolso igual ao custo dos produtos devoltos menos o custo do servizo de devolución.

Únicamente no caso de que o produto entregado sexa defectuoso ou incorrecto, A EMPRESA reembolsará tamén ao Cliente os gastos de envío correspondentes.

As devoluciones e as anulaciones parciais darán lugar a reembolsos parciais.
A EMPRESA gestionará a orde de devolución baixo o mesmo sistema que se utilizou para o pago nun prazo de 3 días desde a confirmación de chegada ao almacén do pedido devolto. A aplicación da devolución na conta ou tarxeta do Cliente dependerá da tarxeta e da entidade emisora. O prazo de aplicación será de ata 7 días para as tarxetas de débito e de ata 30 días para as tarxetas de crédito.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A EMPRESA ostenta todos os dereitos sobre o contido, deseño e código fonte desta páxina Web e, en especial, con carácter enunciativo pero non limitativo, sobre as fotografías, imaxes, textos, logos, deseños, marcas, nomes comerciais e datos que se inclúen na Web.

Advírtese a Clientes e Usuarios de que tales dereitos están protexidos pola lexislación vigente española e internacional relativa á propiedade intelectual e industrial.
Así mesmo, e sen prejuicio do anterior, o contido desta Web tamén ten a consideración de programa informático, e polo tanto, resúltalle tamén de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vigente na materia.

Queda expresamente prohibida a reprodución total ou parcial desta Web, nin de calquera dos seus contidos, sen o permiso expreso e por escrito da EMPRESA.

Así mesmo queda totalmente prohibida a copia, reprodución, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública e/ou calquera outra acción que comporte unha infracción da normativa vigente española e/ou internacionais en materia de propiedade intelectual e/ou industrial, así como o uso dos contidos da Web si non é coa previa autorización expresa e por escrito da EMPRESA.

A EMPRESA informa que non concede licenza ou autorización implícita algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial ou sobre calquera outro dereito ou propiedade relacionado, directa ou indirectamente, cos contidos incluídos na Web.

Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

ACCESO E ESTANCIA NA WEB. Os nosos CONTIDOS

Os Clientes e Usuarios son íntegramente responsables da súa conduta, ao acceder á información da Web, mentres naveguen na mesma, así como logo de acceder.

Como consecuencia do anterior, os Clientes e Usuarios son os únicos responsables ante A EMPRESA e terceiros de:

As consecuencias que se poidan derivar dunha utilización, con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao presente documento, de calquera contido da Web, elaborado ou non pola EMPRESA, publicado ou non baixo o seu nome de forma oficial.
Así como das consecuencias que se poidan derivar da utilización contraria ao contido do presente documento e lesiva dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos ou impedir o normal goce por outros Usuarios.
A EMPRESA resérvase o dereito a actualizar os contidos cando o estime conveniente, así como a eliminalos, limitalos ou impedir o acceso a eles, de xeito temporal ou definitiva, así como denegar o acceso á Web a Clientes e Usuarios que faga un mal uso dos contidos e/ou incumplan calquera das condicións que aparecen no presente documento.

A EMPRESA informa que non garante:

Que o acceso á Web e/ou ás Web de enlace sexa ininterrumpido ou libre de erro.
Que o contido ou software ao que os Clientes e Usuarios accedan a través da Web ou das Web de enlace non conteña erro algún, virus informático ou outros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no seu sistema ou nos documentos electrónicos e ficheros almacenados no seu sistema informático ou cause outro tipo de dano.
O aprovechamiento que da información ou contido desta Web ou Webs de enlace que os Clientes e Usuarios puidesen realizar para os seus propósitos persoais.
A información contida nesta páxina Web debe ser considerada polos Clientes e Usuarios como divulgativa e orientadora, tanto con relación á súa finalidade como aos seus efectos, motivo polo cal:

A EMPRESA NON GARANTE A EXACTITUDE DA INFORMACIÓN CONTIDA NESTA WEB E POR CONSEGUINTE NON ASUMEN RESPONSABILIDADE ALGUNHA SOBRE Os POSIBLES PREXUÍZOS Ou INCOMODIDADES PARA Os USUARIOS QUE PUIDESEN DERIVARSE ALGUNHA INEXACTITUD PRESENTE NA WEB.

A nosa RESPONSABILIDADE

A EMPRESA non asume responsabilidade algunha derivada, a título enunciativo pero non limitativo:

Da utilización que os Clientes ou Usuarios poidan facer dos materiais desta Web ou webs de enlace, xa sexan prohibidos ou permitidos, en infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial de contidos da Web ou de terceiros.
Dos eventuales danos e prexuízos aos Clientes ou Usuarios causados por un funcionamento normal ou anormal das ferramentas de procura, da organización ou a localización dos contidos e/ou acceso á Web e, en xeral, dos erros ou problemas que se xeren no desenvolvemento ou instrumentación dos elementos técnicos que a Web ou un programa facilite ao Usuario.
Dos contidos daquelas páxinas ás que os Clientes ou Usuarios poidan acceder desde enlaces incluídos na Web, xa sexan autorizados ou non.
Dos actos ou omisiones de terceiros, con independencia de que estes terceiros puidesen estar unidos á EMPRESA mediante vía contractual.
Do acceso de menores de idade aos contidos incluídos na Web, sendo responsabilidade das súas progenitores ou titores exercer un control adecuado sobre a actividade dos fillos ou menores ao seu cargo ou ben instalar algunha das ferramentas de control do uso de Internet co obxecto de evitar (i) o acceso a materiais ou contidos non aptos para menores, así como (ii) o envío de datos persoais sen a previa autorización das súas progenitores ou titores.
Das comunicacións ou diálogos no transcurso dos debates, foros, chats e comunidades virtuales que se organicen a través de ou contorna á Web e/ou webs de enlace, nin responderá, xa que logo, dos eventuales danos e prejuicios que sufran os Clientes ou Usuarios particulares e/ou colectivos a consecuencia de devanditas comunicacións e/ou diálogos.
A EMPRESA non será responsable en ningún caso cando se produzan:

Erros ou atrasos no acceso ao Sitio Web por parte do Cliente á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitud ou imposibilidad de recepción por parte dos destinatarios da confirmación do pedido ou calquera anomalía que poida xurdir cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede Internet, causas de caso fortuito ou forza maior e calquera outra contingencia imprevisible allea á boa fe da EMPRESA.
Fallos ou incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas, de maneira que non se garante que os servizos do sitio Web estean constantemente operativos.
Dos erros ou danos producidos ao sitio web por un uso do servizo ineficiente e de mala fe por parte do Cliente.
Da non operatividad ou problemas na dirección de email facilitada polo Cliente para o envío da confirmación do pedido.
En todo caso, A EMPRESA comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario ao Cliente para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.
Así mesmo, A EMPRESA ten dereito a realizar durante intervalos temporais definidos, campañas promocionales para promover o rexistro de novos membros no seu servizo. A EMPRESA resérvase o dereito de modificar as condicións de aplicación da promociones, prorrogalas comunicándoo debidamente, ou proceder á exclusión de calquera dos participantes da promoción no suposto de detectar calquera anomalía, abuso ou comportamento pouco ético na participación dos mesmos.


POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Os Clientes e Usuarios comprométense a navegar pola páxina web e a utilizar o contido de boa fe.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que a cumplimentación de calquera formulario existente en Sitio Web www.namaskar.é ou a remisión dun correo electrónico a calquera dos nosos buzones implica a aceptación desta política de privacidad, así como a autorización á EMPRESA para que trate os datos persoais que nos facilite, que serán incorporado ao fichero, titularidad da EMPRESA, inscrito no Rexistro Xeneral da Axencia Española de Protección de Datos.

Os datos dos Clientes serán utilizados para o envío a través de email das vendas que realice A EMPRESA e para a entrega dos compras.

Pola mera visita á Web, os Usuarios non facilitan información persoal algunha nin queda obrigado a facilitala.

A EMPRESA comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidad sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala únicamente para os fins indicados.

A EMPRESA presume que os datos foron introducidos polo seu titular ou por persoa autorizada por este, así como que son correctos e exactos.

Corresponde aos Clientes a actualización dos seus propios datos. En calquera momento, o Cliente terá o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a todos os seus datos persoais incluídos nos distintos formularios de alta. Para modificar ou actualizar os seus datos persoais o Cliente deberá acceder a www.namaskar.é, ao apartado "A miña Conta". Para cancelar a túa conta escribe un correo desde o e-mail da túa conta a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. co asunto "Cancelar conta".

Polo tanto, o Cliente é responsable da veracidad dos datos e A EMPRESA non será responsable da súa inexactitud dos datos persoais dos Clientes. Conforme á lexislación vigente en materia de protección de datos, A EMPRESA adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos facilitados polos Clientes e, ademais, instalou todos os medios e medidas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e extracción dos mesmos.

NULIDAD

No caso de que calquera cláusula das presentes Condicións de Uso sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vigentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes Condicións de Uso.

A EMPRESA poderá non ejercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte da EMPRESA ou prescripción da acción que en cada caso corresponda.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

A EMPRESA resérvase o dereito de modificar, en calquera momento, a presentación e configuración do Sitio Web, así como as presentes Condicións Xerais. Por iso, A EMPRESA recomenda ao Cliente lelas atentamente cada vez que acceda ao Sitio Web.

Clientes e Usuarios sempre dispoñerán destas Condicións de Uso nun sitio visible, libremente accesible para cantas consultas queira realizar. En calquera caso, a aceptación das Condicións de Uso será un paso previo e indispensable á adquisición de calquera produto dispoñible a través do Sitio Web.