AS CONTAS DA FUNDACIÓN

 As contas da Fundación Galicia Verde, como non podería ser doutro xeito, son claras, transparentes e públicas.  Nesta sección poderás seguir,  mes a mes, os gastos e ingresos que fan posible o noso traballo en favor da sociedade.

 2017

   
 CONCEPTOS  INGRESOS GASTOS 

 

FEBREIRO

CALEFACCIÓN   231 
COMBUSTIBLE    25,49 
COMISIÓNS   17,93 
CORREOS   35,13 
CUOTA S.S.    506,59 
DEV. PRÉSTAMO   2000 
DIETAS   17,22 
FERRETERÍA   71 
INFRAESTRUTURAS   552,25 
MENSAXERÍA    35,15 
NÓMINA   1167,35 
PROVEDORES   747,55 
TASAS ADMINST.    152 
 TELÉFONO    36,03
VARIOS    11,34 
XESTORÍA    72,6 
DONACIÓNS  4980   
FEIRA  120   
SOCIOS  280   
SUBVENCIÓN 3168  
TENDA 1665,38  
 
BALANCE Febreiro: 4534,75
SALDO FINAL Febreiro: 5968,77

XANEIRO

  INFRAESTRUTURAS   1284,13
  COMISIÓNS   74,07
  PROVEDORES   523,62
 TELÉFONO   34,76
  TRANSPORTE   27,88
  DIETAS   51,98
 XESTORÍA    36,3
SUMINISTROS   145,78
 CUOTA SS   482,74
 PAPELERÍA    14,67
 CALEFACIÓN   231
 VARIOS   32,1 
  IMPOSTOS   72,87 
 NÓMINA   1112,39 
FERRETERÍA   130,4
TENDA 1305,82  
SOCI@S 240  
DONACIÓNS 1106,22  
   
BALANCE Xaneiro: -1602,65
SALDO FINAL Xaneiro: 1434,02