AS CONTAS DA FUNDACIÓN

 As contas da Fundación Galicia Verde, como non podería ser doutro xeito, son claras, transparentes e públicas.  Nesta sección poderás seguir,  mes a mes, os gastos e ingresos que fan posible o noso traballo en favor da sociedade.

 2016

   
 CONCEPTO  INGRESOS GASTOS 

DECEMBRO

COMISIÓNS    42,33 
CUOTA SS    482,74 
CURSOS    187,5 
DIETAS    91,77 
FERRETERÍA    68,7 
XESTORÍA    36,3 
INFRAESTRUTURAS    1284,82 
CALEFACIÓN    231 
PAPELERÍA    11,5 
PROVEDORES    303,7 
TELÉFONO    34 
TRANSPORTE    66,16 
VARIOS    71,65 
TENDA  1977,84   
CURSOS  45   
DONACIÓNS  2320   
SOCIOS  280   
     
BALANCE DECEMBRO: 1710,67  

SALFO FINAL DECEMBRO: 3036,67  


NOVEMBRO 

COMISIÓNS    22,92 
CUOTA SS    482,74 
DEVOLUCIÓN TENDA    6,5 
DIETAS    103,12 
FERRETERÍA    26,65 
XESTORÍA    36,3 
INFRAESTRUTURAS    1882,21 
NÓMINAS    1112,39 
PAPELERÍA    108,6 
PROVEDORES    2193,26 
SUMINISTROS   153,85 
TELÉFONO    35,72 
TRANSPORTE    17,45 
VARIOS    59,8 
WEB    20 
ADIANTO PROVEDORES  191,6   
DONACIÓNS   3753,27  
SOCIOS   490   
 TENDA 1741,83    
     
BALANCE NOVEMBRO:   -84,81

SALDO FINAL NOVEMBRO: 1326   


OUTUBRO   
COMISIÓNS    14,32 
CUOTA SS    482,74 
CURSOS    225 
DEV. ADIANTO    104,5 
DIETAS   13,15
FERRETERÍA   1,2
XESTORÍA   157,3
IMPOSTOS   72,87
INFRAESTRUTURAS   97
NÓMINAS   1112,39
PAPELERÍA   1,4
PROVEDORES   309,97
TELÉFONO   34,37
TRANSPORTE   27,22
VARIOS   52
WEB   12,1
ADIANTO PROVEDORES 104,5  
CURSOS 70  
DONACIÓNS 1060  
SOCIOS 400  
TENDA 933,02  
     
BALANCE OUTUBRO: -150,01

SALDO FINAL OUTUBRO: 1410,85


SETEMBRO   
COMISIÓNS    15,94 
CUOTA SS    482,74 
CURSOS     72 
DIETAS     27 
FERRETERÍA     17,4 
XESTORÍA    36,3 
INFRAESTRUTURAS    976,34 
NÓMINAS    2224,78 
PAPELERÍA    47,85 
PROVEDORES    927,13 
SUMINISTROS    121,36 
 TELÉFONO   36,62 
TRANSPORTE   30,18
VARIOS   56,6
ADIANTO VARIOS 1355,45  
CURSOS 87  
DONACIÓN 380  
SOCIOS 360  
TENDA 1189,62  
     
BALANCE SETEMBRO: -1700,17

SALDO FINAL SETEMBRO: 1560,86


AGOSTO   
INFRAESTRUTURAS    485 
COMISIÓNS    13,1 
PROVEDORES    723,16 
FERRETERÍA    48,05 
TELÉFONO    38,77 
TRANSPORTE    35,89 
DIETAS    13,17 
IMPRENTA    18 
NÓMINAS    2224,78 
CUOTA SS    482,74 
XESTORÍA   36,3
DEV. ADIANTO   437,52
TENDA 709,45  
SOCIOS 250  
DONACIÓNS 420,34  
     
BALANCE AGOSTO: -3176,73

SALDO FINAL AGOSTO: 3261,03


XULLO   
 INFRAESTRUTURAS   2789,18 
COMISIÓNS    52,62 
 PROVEDORES   773,04 
FERRETERÍA    5,2 
SUMINISTROS    139,03 
 TRANSPORTE   243,68 
DIETAS    78,87 
DEV. PEDIDO    11,5 
VARIOS    35,22 
XESTORÍA    193,6 
DEV. ADIANTO    610,79 
TENDA  1563,86   
SOCIOS  310   
DONACIÓNS  2850   
SUBVENCIÓN  1000   
DEVOLUCIONES  54,51   
ADIANTO  437,56   
     
BALANCE XULLO: 1283,2   

SALDO FINAL XULLO: 6437,76   XUÑO

  INFRAESTRUTURAS   180
  COMISIÓNS   79,45
  PROVEDORES   773,04
  FERRETERÍA   60,02
  TELÉFONO   31,4
  TRANSPORTE   72,97
  DIETAS   34,61
  CURSOS    160
  VARIOS   95,01
  XESTORÍA    124,54
  TENDA 1128,51  
  SOCIOS 260  
  DONACIONES 4900  
  CURSOS 240  
 
BALANCE XUÑO: 4306,59

SALDO FINAL XUÑO: 5154,56


MAIO 

  TENDA 814,32  
  SOCIOS 310  
  ADIANTO 610,79  
  INFRAESTRUTURAS   1307,74
  COMISIÓNS   47,73
  PROVEDORES   1274,77
  FERRETERÍA   14,1
  TELÉFONO    49,38
  TRANSPORTE   100,73
  DIETAS  

40

  SUMINISTROS   142,02
  VARIOS    38,7
  XESTORÍA    157,3

BALANCE MAIO: 1436,46

SALDO FINAL MAIO: 847,97


ABRIL 

  INFRAESTRUTURAS   3505,35
  COMISIÓNS   17,27
  PROVEDORES   224,81
  FERRETERÍA   6
  TELÉFONO   65,96
  TRANSPORTE   38,59
  DIETAS   57,11
  IMPOSTOS   69,56
  VARIOS   69,45
  TENDA 287,38  
  SOCIOS 260  
  OUTROS 141,57  
  DONACIÓNS  550  
  FEIRA 3723,95  
     
BALANCE ABRIL: - 330,10

SALDO FINAL ABRIL: 2284,43MARZO 

  INFRAESTRUTURAS   7131,81
  COMISIÓNS   74,23
  PROVEDORES   586,93
  FERRETERÍA   231,33
  TELÉFONO   61,4

  TRANSPORTE

  38,59
  DIETAS   91,86
  PAPELERÍA   118,74
  CURSOS 740 180,75
  VARIOS   41,25
  CALEFACIÓN   78,6
  TENDA 622,8  
  SOCIOS 850  
  PRÉSTAMO 2000  
  DONACIÓNS 833,97  
     
BALANCE MARZO: - 3588,72

SALDO FINAL MARZO: 2196,9


FEBREIRO 
 INFRAESTRUTURAS   1730,06
  COMISIÓNS    26,7 
  PROVEDORES    1141,94 
  TELÉFONO    57,91 
  TRANSPORTE    55,09 
  DIETAS    73,15 
  PAPELERÍA    22,8 
  SUMINISTROS    308,02 
  TENDA 875,3  
  SOCIOS 250  
  CURSOS 30  
  DONACIÓNS 1126,2  
     
BALANCE FEBREIRO: - 1134,17

SALDO FINAL FEBREIRO: 5789,77


XANEIRO 
  INFRAESTRUTURAS   1516,53
  COMISIÓNS   18,1
  PROVEDORES   152,3
  TELÉFONO   65
  TRANSPORTE   18,39
DIETAS   87,79
  FERRETERÍA   17,25
  TENDA 863,31  
  SOCIOS 270  
     
BALANCE XANEIRO: -742,05 
SALDO FINAL XANEIRO: 6923,94

 

DECEMBRO 2015

  INFRAESTRUTURAS

 

247,69 

  COMISIÓNS

 

65,46 

  PROVEDORES

 

378,97 

  TELÉFONO

 

63,14 

  TRANSPORTE

 

13,79 

  SUMINISTROS

 

123,48 

  FERRETERÍA

 

49,4 

  TENDA

343,39 

 

  SOCIOS

270 

 

Balance decembro: -328,54
Saldo final decembro: 7665,99
NOVEMBRO 2015   
  INFRAESTRUTURAS    177,3 
  COMISIÓNS    37,06 
  PROVEDORES    271,47 
  TELÉFONO    61,89 
  TRANSPORTE     52,54 
  ALMORZOS    55 
  MATERIAL OF.    3,9 
  RECL. XUDICIAL 5.995,58  
  SOCIOS 270  
  DOAZÓNS 1300  
  VENDAS TENDA 210  
Balance novembro: 7116,42
SALDO FINAL NOVEMBRO: 7994,53
OUTUBRO 2015   
  Vendas tenda  846,35  
  Doazóns 520   
  Socios  190  
 Infraestruturas    1.531,5
  Comisións     17,45
  Provedores    378,76
   Suministros   187,4 
  Teléfono    60,87
   Almorzos   49,92
 Ferretería   100,16
Balance outubro: - 1447,69
Saldo final outubro: 878,11