PRATA COLOIDAL, UN SUPLEMENTO RECOMENDABLE

Ignacio Chamorro 09/12/2016


Antes do descubrimento dos antibióticos, no primeiro terzo do século XX e especialmente en Estados Unidos, utilizouse a prata coloidal para tratar infeccións por bacterias.

Albert Searle, fundador da empresa farmacéutica que leva o seu nome, escribiu no ano 1920 un libro que conseguiu gran difusión titulado "The use of colloids in health and disease".


Dende hai moitos séculos coñecíanse as virtudes antimicrobianas da prata, o cal tal vez explique por qué as familias adiñeiradas utilizaban cuberterías e vaixelas de prata e por que antigamente introducíase unha moeda de prata no recipiente que contiña o leite para atrasar a súa caducidade. Con todo, coa chegada das sulfamidas e posteriormente dos antibióticos, a prata coloidal quedou relegada a un plano cada vez máis secundario.
Isto non se debeu a que fose menos efectiva que os outros dous, senón a que era máis cara de producir e sobre todo a que non era patentable. A prata coloidal é un suplemento totalmente seguro, xa que cando a prata atópase en forma coloidal non interfire cos procesos fisiolóxicos do organismo, nin se acumula formando depósitos tóxicos. Xa que logo, ningún dos efectos secundarios que poden ocorrer ao inxerir prata, obsérvanse ao inxerir prata coloidal. As substancias en suspensión coloidal teñen poucos efectos tóxicos, ata si se inxiren en cantidades superiores ás recomendadas.


A prata coloidal é efectiva a partir de concentracións de 5ppm (partes por millón). Consideramos que o máis recomendable é adquirir un fabricador de prata coloidal e fabricala na casa, xa que é realmente barato o fabricala e a calidade será maior. 


A prata coloidal só afecta aos organismos unicelulares como protozoos, virus, bacterias e fungos, e polo tanto non aos tecidos humáns, que son pluricelulares. Actúa bloqueando as enzimas necesarias para a captación de osíxeno do microbio, provocando a súa asfixia. Esta afirmación podería levar a pensar que a prata coloidal é eficaz só contra organismos aeróbicos (que requiren osíxeno para o seu metabolismo), con todo é tamén efectiva contra numerosas cepas de patóxenos anaeróbicos, como as bacterias clostridium, o cal débenos alegrar tendo en conta que esta bacteria atópase na fase inicial de todos os cancros como describe a Dra. Clark no seu libro A cura e prevención para todos os cancros.


Tamén se comprobou en laboratorio o seu uso como eficaz antivírico. Parece que o só contacto dunha partícula de prata cun virus o inactiva, malia que este non posúa enzimas respiratorias. Pero o máis sorprendente é que a prata coloidal non afecta negativamente á flora intestinal e pola contra, é moi efectiva en caso de infeccións dixestivas como colitis, gastroenteritis, tifus, disentería ou cólera. E resulta marabilloso que a prata coloidal non interactúe con ningún outro tratamento, xa sexa de mediciña alopática ou de naturopatía. 


Robert Becker, un dos grandes promotores da prata coloidal, tras numerosas observacións chegou á conclusión de que non é só un potente xermicida, senón que tamén favorece a rexeneración de tecidos, a curación das feridas e o aumento de masa ósea, especialmente nos anciáns. Con razón díxose que a prata coloidal é como un segundo sistema inmunolóxico.


Con todo, hai afirmacións falsas sobre o uso da prata coloidal, como que pode provocar arxiria. A arxiria é unha intoxicación por compostos de prata que dá como resultado unha coloración azul da pel, pero isto só ocorre si se toman sales de prata que nada ten que ver coa prata en forma iónica ou coloidal.


Vexamos como os efectos da prata coloidal son ao noso entender totalmente diferentes e máis positivos que os causados polos antibióticos:

     - Os antibióticos debilitan, mentres que a prata coloidal vigoriza.
    - Os antibióticos deprimen as defensas, mentres que a prata coloidal refórzaas.
    - Os antibióticos teñen un alcance limitado, mentres que a prata coloidal é de amplo espectro.
    - Os antibióticos eliminan a flora intestinal favorecendo o crecemento de fungos, mentres que a prata coloidal elimina os fungos favorecendo o crecemento da flora intestinal.


Á marxe destes efectos beneficiosos da prata coloidal, podemos sinalar ademáis que:


- Só con 5 partes por millón destrúe virus e bacterias en 3-4 minutos.
- É atóxica.
- Pode ser para uso interno ou externo: cancro de pel, eccemas, acné, picaduras de mosquito,...
- Tamén podemos utilizalo coas nosas mascotas.
- Pódese utilizar como pingas nasais (sinusitis,..), colirio para os ollos (conxuntivitis,..), lavados xenitais (fungos,..).
- Axuda á cicatrización das feridas.
- A dose eficaz en procesos infecciosos adoita ser de 3 culleradas sopeiras diarias, unha antes de cada comida, aínda que se pode chegar a aumentar ata os 200 ml diarios dependendo da gravidade. Esta dose aínda que pareza excesiva, é completamente inocua e utilizarémola nos casos nos que necesitemos unha acción rápida e contundente. O máis conveniente é empezar con doses máximas e ir descendendo segundo se vaia restablecendo a saúde.
- Dosificación normal como preventivo: 1 culleradiña e media de café 2-3 veces diarias.