DEFECAR

Un absurdo pudor impídenos falar con naturalidade dun dos actos fisiolóxicos máis importantes: defecar ou, sencillamente, cagar.
Malia iso é necesario facelo pois, lamentablemente, a maioría dos occidentais facémolo bastantes mal. Defecar é un acto fisiolóxico que temos que realizar a diario. Si, a diario, e unha ou varias veces; iso xa depende de cada constitución, tipo de comida, dixestión,... pois o non facelo supón reter no noso interior toxinas e sustancias de desfeito que claramente prexudícannos.

¡Cantas persoas pasan 4 e 5 días sen defecar!.

Pois ir cada día é unha rutina necesaria. Si non o logrades é que algún problema impídevolo.
Neste artigo falareivos da postura máis idónea xa que de non adoptala incrementades o risco de problemas intestinais, incluído o estreñimiento e as molestas hemorroides, entre outros.
Isto ten moito que ver co esforzo que temos que realizar á hora de evacuar debido á postura antinatural que adoptamos, cómodamente sentados na cunca do inodoro.

Será moi cómodo, e ata hai quen se leva o xornal para ilustrarse da actualidade, pero é antinatural. Porque o natural é defecar en crequenas.

Por que?

Porque sentados temos os xeonllos nun ángulo de 90 grados co abdomen, o que dificulta a eliminación, mentres que en crequenas os xeonllos están contra o peito, os nosos músculos intestinais máis relaxados e enderezado o noso recto. Si hai que facer un gran esforzo é que algo vai mal.

Pois para defecar en crequenas non hai que facer os equilibrios que fan algúns, subíndose a cunca do inodoro, posto que no mercado existen accesorios que nos permiten adoptar esta postura, sen xogarnos o tipo.

Tamén é posible utilizar o refrescante bidé, menos irritante que o papel e máis suave e, de paso, aforrarnos o gasto de papel hixiénico.

Incorpora esta rutina o teu día a día, e reduce o risco das molestas hemorroides.