O Ayurveda, que conta con máis de 5000 anos de antigüidade, foi recoñecido pola Organización Mundial da Saúde como un sistema médico tradicional moi sofisticado. Os métodos que utiliza este sistema médico, que poden ser perfectamente demostrados pola metodoloxía científica, son compatibles coa medicina moderna. Como calquera outra disciplina científica, o Ayurveda ten a súa propia teoría sobre a saúde e a enfermidade, dispón dun sistema educativo, e elementos materiais para ser utilizados con fins terapéuticos.

Hai dous aspectos fundamentais na filosofía Aurvédica que merecen ser destacados: o primeiro é a consideración da persoa como ser holístico, único e irrepetible, formado por corpo mente e espírito. o segundo é o considerar todo o que existe no universo como formado por cinco elementos: éter aire auga lume e terra (entendendo que ao falar destes cinco elementos estamos falando de conceptos. non de elemntos fisicos convencionais).

Esta visión do ser, no caso da saúde é moi clarificante. Si todo o que existe na natureza está formado por eses cinco elementos, estaranno os pensamentos, as emocións, os alimentos, a enfermidade, as causas da enfermidade,... e, si coñecemos a nosa constitución, que tamén estará formada polos cinco elementos, podemos comprender que desequilibrio, ou falta de saúde, temos nun momento dado (maior ou menor proporción dun ou varios dos cinco elementos) para determinar cales serán os elementos correctores que debemos introducir na nosa dieta, nos nosos hábitos de vida, na nosa mente,... para corrixilos.

Pode parecer un pouco complicado ao principio pero, unha de que se entende, é un sistema que podemos razoar. Por poñer un exemplo si tendes frío o que deberedes facer é quentarvos. Isto é moi fácil de entender.

Pois no caso do Ayurveda, e máis concretamente no caso da enfermidade, pasa exactamente igual. Á constitución é única e irrepetible e está formada polos cinco elementos. Cada elemento confire unhas calidades. Hai elementos que producen frío e outros calor; pois si temos frío teremos que inxerir alimentos que aporten calor. É un exemplo sinxelo pero que espero sirva para incentivar a vosa curiosidade para leer os artigos que, periódicamente, iremos subindo nesta sección dedicada ao Aiurveda.

Dende fai máis de 5000 anos o Ayurveda trata de manter saudables ás persoas, considerando a estas como seres holísticos, e tratando de dar resposta a ese desexo ancestral de gozar dunha vida moi longeva, cando non, da inmortalidad. 
É evidente que alcanzar a inmortalidad é o principal obxectivo desta ciencia milenaria, pero debemos entender esta nun sentido espiritual, en forma de iluminación.
Resulta indubidable que a práctica do Ayurveda repórtanos grandes beneficios no aspecto puramente físico, permitíndonos entender a enfermidade e o seu proceso, e como previla, pero, si desexamos sacarlle o máximo de provecho, non debemos obviar a compoñente espiritual do ser humano. Neste sentido é importante contraponer o concepto de saúde, normalmente aceptado, como un estado no que o ser orgánico funciona con regularidade, exercendo todas as súas funcións, sen enfermidade, á proposta ayurvédica.

 A palabra sánscrita svastha, que é como se denomina a saúde perfecta, ten un significado máis amplo e podemos traducila como “establecido no Ser”.

 Este Ser, con mayúscula, é esa parte nosa que sempre está conectada con Deus e da que emanan nosas máis importantes virtudes.
O ser holístico é aquel en que integra o espírito, os sentidos, o corpo e a mente. Cando nos esquecemos deste Ser no seu conxunto, e prescindimos do espírito, atopámosnos cun ser simplemente físico que se relaciona co mundo que o rodea a través dos sentidos, buscando únicamente o pracer dos mesmos: a comida inadecuada e excesiva, a bebida, o sexo, o luxo, etc. que, máis tarde que cedo, condúcennos á enfermidade.

O Ayurveda ten a súa orixe nos Vedas, os escritos máis antigos do mundo, e recolle as máis importante correntes filosóficas da India, como a filosofía Sankhya, o Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Vedanta ou Mimansa. Cada unha destas filosofías realizou importantes achegas ao coñecemento Ayurvédico que entre todas han ir enriquecendo.
Unha das máis importantes achegas é a realizada pola filosofía Sankhya e que coñecemos co nome de “Pancha Maha Bhutus” , ou dos cinco elementos, e que nos explica que toda a estrutura física do universo está conformada por cinco elementos: éter, aire, lume, auga e terra. Sobre a base deste coñecemento poderemos entender non só a nosa constitución física e emocional, senón tamén o proceso da enfermidade e como neutralizarla.
Segundo o Ayurveda, e sempre desde o punto de vista holístico, son catro as metas que temos que cubrir na vida:

  1. Kama, que significa pracer, incluíndo a forma máis grande do pracer que é o sexual.
  2. Artha, que indica prosperidad, pero prosperidad moderada. A xusta para manternos e manter a nosa familia, sen acumular riquezas.
  3. Dharma, que representa o deber que, a través do traballo, temos coa sociedade.
  4. Moksha, que representaría a etapa final ou a liberación do alma do ciclo da vida e a morte..

Di o Caraca Samitha, un dos máis importantes textos clásicos do Ayurverda que “hai tres soportes da vida. Eles son a alimentación, o soño e a observación da castidade. Co apoio deles, o seu corpo está dotado de forza, a complexión e crecemento e isto continúa durante o ciclo completo de vida, a condición de que unha persoa non caia en réximes perjudiciales para a saúde”.

Así pois teñamos presente que para ter unha vida saudable é necesario:

  • que coidemos a nosa alimentación, inxerindo bos alimentos, que aporten a enerxía vital que necesitamos e provéannos dos nutrientes adecuados. Por suposto que estes alimentos deben ser consumidos na cantidade correcta e perfectamente dixeridos.
  • que lle proporcionemos ao noso corpo ese soño reparador dos danos que sufrimos durante o período de vixilia.
  • que reduzamos o uso do pracer sexual, especialmente cando estamos doentes, xa que a excesiva autocomplacencia sexual reduce considerablemente a enerxía dispoñible.

Si realmente desexamos gozar dunha vida longa e saudable deberemos manexar adecuadamente os tres requisitos anteriormente citados. Un profesional do Ayurveda axudaranos a comprender e corrixir o noso estilo de vida.