SOBRE A FUNDACIÓN GALICIA VERDE

A Fundación Galicia Verde é unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de interese social e galego (Orde da Consellería de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública do 23 de Outubro de 2002 (DOG de 29 de Outubro) e Orde da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural do 11 de Novembro (DOG de 2 de Decembro).

Desde a Fundación desenvolvemos un traballo cuxo obxectivo primordial é a conservación da biodiversidade, como base esencial para un desenvolvemento sostenible, e de todos os factores que a sustentan. No medio rural, o noso campo natural de actuación, esta pasa necesariamente pola dignificación do agricultor e o seu medio.

Neste sentido abogamos pola soberanía alimentaria en base a uns parámetros de calidade que pasan pola Non utilización de venenos químicos de ningún tipo, a venda local e a xusta remuneración dos traballadores, bases que nos parecen irrenunciables para un correcto desenvolvemento rural e un mellor reparto da riqueza.

O noso traballo susténtase coas achegas dun reducido grupo de socios, algúns voluntarios e o rendemento do noso traballo. Para poder financiar a nosa actividades, e coincidindo coa nosa gran preocupación pola saúde, tanto das persoas como do medio creamos a tenda online chamada Namaskar.

Con NAMASKAR facemos unha aposta pola "nutrición" tamén a través dos sentidos: tés, plantas aromáticas, especias, aromas, " un mundo sutil que, desde oriente, especialmente desde Xapón e India, achéganos experiencias milenarias que contribuirán ao noso benestar mellorando nosas digestiones, aportando doses importantes de relajación, antioxidantes,"  tan necesarios para contrarrestar os avatares deste trepidante ritmo de vida. Asímismo presentamos determinados produtos que imos seleccionando cuidadosamente, cun criterio Ayurveda, e que nos axudan a mellorar nosa saúde. 

A través desta tenda online, canalizamos a nosa venda de sementes e plantones, xerados en base ás prácticas da ecoagricultura e seleccionados nas nosas instalacións cun criterio de calidade avalado polos profesionais que colaboran co noso proxecto.