POLÍTICA DE COOKIES


Unha cookie (ou galleta informática) é unha pequena información enviada por un sitio web e almacenado no navegador do usuario, de maneira que o sitio web pode consultar a actividade previa do usuario.

As súas principais funcións son:

Levar o control de usuarios: cando un usuario introduce o seu nome de usuario e contraseña, almacénase unha cookie para que non teña que estar introducíndoas para cada páxina do servidor. Con todo, unha cookie non identifica só a unha persoa, senón a unha combinación de computador-navegador-usuario.
Conseguir información sobre os hábitos de navegación do usuario, e intentos de spyware (programas espía), por parte de axencias de publicidade e outros. Isto pode causar problemas de privacidad e é unha das razóns pola que as cookies teñen as súas detractores.
As cookies poden ser borradas, aceptadas ou bloqueadas segundo desexe, para isto só debe configurar convenientemente o navegador web.

As cookies son utilizadas habitualmente polos servidores web para diferenciar usuarios e para actuar de diferente forma dependendo destes.

Un uso das cookies é identificarse nun sitio web. Os usuarios normalmente identifícanse introducindo os seus credenciales nunha páxina de validación; as cookies permiten ao servidor saber que o usuario xa está validado, e polo tanto pódeselle permitir acceder a servizos ou realizar operacións que están restrinxidas a usuarios non identificados.

Outros sitios web utilizan as cookies para personalizar o seu aspecto segundo as preferencias do usuario. Os sitios que requiren identificación a miúdo ofrecen esta característica, aínda que tamén está presente noutros que non a requiren. A personalización inclúe tanto presentación como funcionalidad.

As Cookies utilízanse tamén para realizar seguimientos de usuarios ao longo dun sitio web. O seguimiento nun mesmo sitio normalmente faise coa intención de manter estatísticas de uso, mentres que o seguimiento entre sitios normalmente oriéntase á creación de perfís de usuarios anónimos por parte das compañías de publicidade, que logo se usarán para orientar campañas publicitarias (decidir que tipo de publicidade utilizar) baseadas en perfís de usuarios.