ENLUCIDO DAS ÁRBORES

 

O enlucido das árbores soe facerse cando esta vai entrar en repouso invernal, é dicir ó tirar a folla, ainda que tamén soe facerse a finais do inverno.

   Os obxectivos que se perseguen co enlucido son:


   • sanear a planta xa que na súa corteza e nas súas grietas son numerosos os insectos que adoitan buscar protección.

 

   • inhibir a proliferación de musgos y líques

 

   • dar unha protección extra contra as xiadas.

 

  • alimentar a árbore

 

FÓRMULA DO LUST
     
Arxila   5 Kg.
Bosta de vaca   3 Kg
Po de rocha   0,5 Kg
Decocción de cola de cabalo   0,5 litros
Cinza de madeira   0,5 Kg
  La pasta así preparada puede emplearse para tapar heridas después de la poda, o de una rama desgajada por el viento. Se puede diluir para aplicarla pulverizada (penetra mejor en las hendiduras), o con brocha. Suelen tratarse los troncos y los arranques de las ramas más gruesas.