LOITA CONTRA AS XEADAS

Durante a época de plantación, e para saber que non haberá xeadas, é unha boa costume, plantar na nosa horta algunha matogueira de espiño branco ou espiño albar silvestre. É un magnífico indicador xa que comeza a florecer na época en que estamos seguros de que non haberá máis xeadas.