VERME DE ARAME

 Unha boa forma de capturalos consiste en enterrar ao pé das plantas a protexer uns toros de cenoria onde, cada mañá, poderemos localizalos e eliminalos.

En grandes plantacións pódese recorrer á utilización de cebos con Bacillus thurigiensis.